• RU
  • LV
  • LT
  •       +371 22034430

Jaunumi

Pasākumi, Akcijas

DARBA LAIKS

• Pirmdiena brīvdiena
• Otrdiena 14:00-22:00
• Trešdiena 14:00-22:00
• Ceturtdena 14:00-22:00
• Piektdiena 14:00-22:00
• Sestdiena 10:00-22:00
• Svētdiena 10:00-20:00

ES fondi

ES fondi

  • 26.01.2023

SIA "RECENS" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas "Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam"  apakšpasākuma "Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai" līdzfinansēto projektu Nr. 18-03-AL28-A019.2101-000003 ir iegādāts Kalnu pacēlājs. 

                                               Atbalsta  Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA "RECENS" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" apakšpasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" līdzfinansēto projektu Nr. 16-03-A00643-000034 ir ierīkots Artēziskais urbums. 

                                                   Atbalsta  Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA "RECENS"  2016.gada 06.oktobrī saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta iesniegumu Nr.16-03-AL28-A019.2101-000018 apstiprināšanu par atbalsta saņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Projekts „ Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenots ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu lielākam skaitam klientu un biezāku sniega seguma sagatavošanu. Projektā tiek iegādāts ziemas sporta veidu aprīkojums un jauns sniega pūtējs.

 Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. 

Video projektam šeit.

                                                     Atbalsta  Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē