• RU
  • LV
  • LT
  •       +371 22034430

Jaunumi

Pasākumi, Akcijas

DARBA LAIKS

Pirmdiena 12:00-21:00
Otrdiena 12:00-21:00
Trešdiena 12:00-21:00
Ceturdena 12:00-21:00
Piektdiena 12:00-22:00
Sestdiena 11:00-22:00
Svētdiena 11:00-21:00

ES fondi

ES fondi

  • 25.11.2016

SIA "RECENS"  2016.gada 06.oktobrī saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta iesniegumu Nr.16-03-AL28-A019.2101-000018 apstiprināšanu par atbalsta saņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Projekts „ Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenots ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu lielākam skaitam klientu un biezāku sniega seguma sagatavošanu. Projektā tiek iegādāts ziemas sporta veidu aprīkojums un jauns sniega pūtējs. Projektu īsteno SIA RECENS sadarbībā ar HEAD zīmju pārstāvjiem Latvijā kompānijās SIA CB Profils un DEMACLENKO dīlerim MHL Sports.

 Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. 

Video projektam šeit.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eipas Komisijas tīmekļa vietnē